Henkinen valmennus

Henkinen valmennus ei ole mitään mystistä, vaan se tapahtuu pääosin jokaisessa harjoitus- ja pelitapahtumassa. Antamalla lapsille ja nuorille vastuuta omasta tekemisestään kehittyy heidän taitonsa oman tekemisen ohjaamiseen. Positiivisella, kannustavalla ja turvallisella ilmapiirillä on tässä iso merkitys. Lapset ja nuoret tulisi ottaa mukaan keskusteluun, mitä he toiminnalta toivovat ja antaa heidän vaikuttaa prosessiin. Tällöin vastuu siirtyy enemmän pelaajille ja se ohjaa omatoimisuuteen ja itseohjautuvuuteen. 

Kotiläksyjen sijaan pelaajille tulisi antaa vapaa-aikaa harjoituksissa, mikä tulee käyttää omien itse tärkeäksi kokemien taitojen kehittämiseen. Pelaajat tarvitsevat aikaa ja harjoitusta omien yksilöharjoitteiden miettimiseen. Valmentajan on tärkeätä kerätä tietoa pelaajien itsearviointitaidoista. 10-11 vuotiaat pelaajat pystyvät jo oman toiminnan ohjaamiseen harjoittelun jälkeen, kun heille antaa aikaa ja vapauden.

Palloliiton henkisen valmennuksen kokonaisuus

 

 

Työkaluja valmentajalle

PDF-tiedostolapset_yksilona_ryhmassa_ver180515.pdf (403 kB)
Palloliiton työkaluja lapsuusvaiheeseen 7-11 vuotiaille
PDF-tiedostonuoret_pelaajille_vastuuta._ver180515.pdf (260 kB)
Palloliiton työkaluja nuoruusvaiheeseen 12-15 vuotiaille
PDF-tiedostoTavoitteiden asettelu peliin.pdf (87 kB)
Tavoitteiden asettelu peliin yli 11-vuotiaille
Tuntematon tiedostomuotoMPS Pelaajaprofiili - Pelaajan arvio.pptx (1.7 MB)
Pelaajan itsearviointilomake 10-13 vuotiaille