Vuosikokous & toimihenkilöfoorumi - SIIRRETTY

Aika: 26.3.2020 klo 17:30
Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin

Seuran kevätkokous on siirretty järjestettäväksi myöhempänä ajankohtana koronavirusepidemian vuoksi.

-----------------------

Seuran virallinen kevätvuosikokous ja toimihenkilöfoorumi järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, kun koronavirustilanteen aiheuttama poikkeustila on päättynyt. Toimihenkilöfoorumissa käsitellään seuran ajankohtaisia asioita sekä työstetään yhdessä seuran tulevaisuuden suunnitelmia.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.