KAUSI 2020 KÄYNTIIN!

15.11.2019

Hallituksen katsaus menneeseen ja tulevaan

Toimikausi 2020 käyntiin!

 

MPS:n syysvuosikokous pidettiin toimistolla torstaina 31.10. Kokouksessa käsiteltiin säännöissä mainitut asiat, joihin olennaisimpina kuuluvat talousarvion ja budjetin, toimintasuunnitelman sekä jäsenmaksujen vahvistaminen ja uuden hallituksen valinta. Tässä katsaus kauden 2020 asioihin seuran hallituksen näkökulmasta.

Jäsenmaksut

Vuosikokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että jäsenmaksut pidetään viime vuoden tasolla ja laskutetaan edelleen kolmessa erässä tammi-toukokuussa. Jäsenmaksujen suuruudet ja muut tiedot löytyvät seuran dokumenteista Jalkkiksesta.

Hallitus

MPS:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ville Arima ja varsinaisina jäseninä Jukka Airaksinen, Riikka Kaunisto, Ilkka Kuisma, Kai Piipari ja Jyrki Saulo. Varajäseninä toimivat Mika Borg, Toni Malm, Jari Silvola ja Tomi Åhlgren. Viime vuoden hallituksesta jäivät pois Jere Hollmen ja Teemu Arima. Muilta osin hallitus siis jatkaa edellisen vuoden kokoonpanolla. Hallituksen toimintaa tukee viime vuoden tapaan taloustiimi ja tyttöfutisvaliokunta. Alkavalla kaudella on tarkoitus aktivoida näiden lisäksi ainakin viestintävaliokunnan toimintaa. Hallituksen yhteystiedot löytyvät seuran nettisivuilta https://www.malminpalloseura.fi/seura/hallitus/

Talousarvio ja budjetti

Kulunut toimikausi sujui talousarvion näkökulmasta positiivisesti. Arvion mukaan seura tulee tekemään toimikaudelta n. 25 000 - 30 000 euron tuloksen. Tuloksesta merkittävä osa (n. 20 000 euroa) muodostuu Helsingin piirin toiminnan päättyessä seuralle palauttamista varoista. Piirin kassaan on vuosikymmenten toiminnan saatossa kertynyt varoja, jotka se on päättänyt jakaa toiminnan päättyessä takaisin seuroille. Piiri on toivonut, että varat ”korvamerkittäisiin” ja käytettäisiin seuratoiminnan kehittämiseen johonkin sellaiseen hankkeeseen, joka näkyy konkreettisesti seuran toiminnassa. Vuosikokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin, että hallitus esittää mahdollisesti seuran kevätkokouksessa varojen kohdentamisesta Wembleyn huoltorakennuksen rakentamiseen. Muilta osin seuran talousvuosi sujui melko odotetusti ja ns. normaalista toiminnasta tulos muodostuu hieman budjetoitua positiivisemmaksi.

Alkavan kauden budjetoinnissa noudatettiin hyväksi havaittua mallia, missä tulopuolelle ei ole budjetoitu uusia epävarmoja tuloja ja kulupuolella on pyritty huomioimaan riskit kustannusten noususta. Seuran talous on kuitenkin vahvasti riippuvainen mm. avustuksista, joiden toteutumiseen liittyy riskejä, minkä vuoksi talouden toteutumaa seurataan kuukausittain hallituksessa ja mikäli ennusteet näyttävät budjetoitua heikommalta, on budjetista varattu tiettyjä kuluja, joita voidaan tarpeen mukaan karsia.

Henkilöstö

Toimikaudella 2020 seuran työntekijöinä toimivat:

Veli-Pekka Rinne, toiminnanjohtaja

Joni Ilvonen, valmennuspäällikkö

Maarit Hyvärinen, MPS Store (osa-aikainen)

Rony Metsänkivi, grassroots-toiminta (oppisopimuskoulutus)

Sami Lehtiniemi, seuravalmentaja

Ville Suojala, seuravalmentaja

Sipi Ulvas, seuravalmentaja

Tero Välimäki, mv-valmennus

Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät seuran nettisivuilta.

Toimintasuunnitelma 2020

Pyrimme edelleen parantamaan ja kehittämään toimintaamme suunnitelmallisesti. Seuran aiempi strategiakausi päättyy vuoteen 2020 ja alkaneen kauden aikana työstetään uusi pidemmän tähtäimen suunnitelma tuleville vuosille. Toimikauden aikana kaikkien toiminnassa mukana olevien on mahdollisuus visioida MPS:n tulevaisuutta ja esittää konkreettisia ehdotuksia toiminnan ja erityisesti pelaajien laadukkaan arjen parantamiseksi.

Kaudella 2020 seuran valmennuspäälliköllä ei ole omaa ikäkausijoukkuetta valmennettavana. Valmennuspäällikkö pyrkii kehittämään ja päivittämään seuran valmennuslinjaa sekä vastaa seuran valmentajien kouluttamisesta. Tarkoituksena on suunnitella jokaiselle seuran valmentajalle yksilöllisesti sopiva ja motivoiva kehittymissuunnitelma, jotta halukkaat valmentajat saavat kaipaamaansa koulutusta ja seuran valmennuksen taso kasvaa laajalla rintamalla. Valmennuspäällikkö pyrkii luomaan aktiivisesti yhteistyötä eri ikäluokkien välille, jotta kaikille pelaajille löytyisi seuran sisältä paras paikka harrastaa jalkapalloa omalla tasollaan. Kaudella 2020 MPS:llä on sen toimintahistorian aikana ensimmäistä kertaa myös MV-valmentaja, joka vastaa käytännössä kaikkien seuran ikäluokkien MV-valmennuksesta ja pyrkii samalla kehittämään myös ikäluokkien omaa maalivahtivalmennusta.

Olosuhteet

Mosan Wembleyn tekonurmi valmistui kesän 2019 aikana ja se on otettu aktiiviseen harjoitus- ja pelikäyttöön 1.6.2019 alkaen. Wembley toimii myös seuran talviharjoittelun pääpaikkana. Valitettavasti emme saaneetkaan päätyalueille odotettua tekonurmea Mäntsälästä, joten joudumme etsimään uutta vaihtoehtoa päätyalueiden pinnoittamiseen.  Wembleyn alueen kehittämistä jatketaan aktiivisesti ja tavoitteena on, että kentälle rakennettaisiin MPS Talo, jossa toimisi pukukoppien lisäksi jatkossa myös seuran toimisto ja store. Rakennushanke on kuitenkin investointina merkittävä ja sen suunnittelu on tehtävä huolella. Resurssit huomioiden voidaan sanoa, että hanke tulee etenemään pienin, mutta toivottavasti suunnitelmallisin ja selkein askelin eteenpäin.

Tapanilan vanhan tekonurmen matto on ollut käytössä vuodesta 2009 asti. 10 vuoden erittäin aktiivisen käytön jälkeen alkaa olla aika vaihtaa myös vanhan tekonurmen matto, jonka suunnittelu ja työstäminen on aloitettu. Vanhan kentän matonvaihto mahdollistaisi myös edellisessä kappaleessa mainitun Wembleyn päätyalueiden pinnoittamisen kustannustehokkaasti. Toivottavasti Wembleyn projektissa ilmennyt taka-askel kääntyisikin näin kahdeksi askeleeksi eteenpäin. Seuran tarkoituksena on luoda Tapanilan kentille laadukkaat olosuhteet ja luoda Mosasta MPS:n toiminnan selkeä keskittymä.

Seuran käytössä on edelleen toimiston yhteydessä toimiva MPS Sali, mistä joukkueiden on mahdollista varata edullisia vuoroja oheisharjoitteluun. Salia voi varata myös talven aikana kovimmilla pakkasilla joukkueiden käyttöön niiltä osin, kun salissa ei ole vakiovuoroja varattuna. MPS Salin osalta vuoroja voi tiedustella Vellu Rinteeltä.

Viestintä

Seuran viestintä rakentuu nettisivujen ja kohdennettujen sähköpostien sekä sosiaalisen median ympärille. Hallitus on perustamassa seuralle viestintävaliokuntaa, jonka tehtävänä on selkeyttää ja kehittää seuran viestinnän malleja kokonaisvaltaisesti. Kaudella 2019 saimme huomattavan paljon lisää aktiivisuutta mm. facebookkiin ja instagramiin, josta olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Tarkoituksenamme on viestiä asioista avoimesti, mutta joskus tulee tilanteita, missä viestintä jää muiden kiireiden ja tehtävien vuoksi tavoiteltua vähäisemmäksi. Jos joku asia askarruttaa tai vaikuttaa epäselvältä, pyydämme olemaan rohkeasti yhteydessä seuran työntekijöihin tai hallituksen jäseniin. Käymme mielellämme avoimesti keskustelua kaikkiin MPS:n asioihin liittyen.

Kierrepallo-lehti toteutetaan perinteiseen tapaan kevään 2020 aikana. Lehti tarjoaa joukkueille mahdollisuuden varainhankintaan ja lehden sivuilla käsitellään laajasti eri näkökulmista seuraa ja seuran toiminnassa mukana olevia henkilöitä. Toivomme jälleen ideoita juttujen aiheeksi, innokkaita vapaaehtoisia kirjoittamaan juttuja sekä tietysti paljon valokuvia kentiltä ja kentän ulkopuolelta.

Tapahtumat

Seura järjestää ja osallistuu jälleen kaudella 2020 lukuisiin erilaisiin tapahtumiin. MPS on mukana Siltamäen urheilupuistossa järjestettävässä talviriehassa helmikuussa ja Kimalaiscup potkitaan huhtikuussa. Kesäleirit järjestetään jälleen kesäkuun alussa ja MPS golf pelataan perinteisesti heinäkuun alussa.  Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään tuttuun tapaan maaliskuussa ja lokakuussa. Lisäksi tarkoituksena on järjestää seuran toimihenkilöiden foorumi keväällä sekä toimikauden päättäjäiset pelaajille ja toimareille loka-marraskuussa. Jokaisen tapahtuman järjestäminen vaatii aina ihmisiä ja aikaa. Toivomme aktiivisuutta ja lisää vapaaehtoisia rakentamaan tapahtumista entistä parempia. Jokaiselle löytyy varmasti oma "ihmisen kokoinen tehtävä", jos vain intoa riittää!

 

Kiitokset koko jäsenistölle kuluneesta kaudesta. Tehdään toimikaudesta 2020 yhdessä entistä parempi! Tsemppiä alkaneeseen kauteen ja pitkään talvikauteen. Kyllä se kevät ja valo taas nopeasti voittaa J

 

Terv. Mps hallitus