Toimihenkilöfoorumi!

13.4.2018

Toimihenkilöfoorumi pidettiin 6.3.2018

Toimihenkilöfoorumi – 6.3.2018

 

Maaliskuun alussa MPS:n toimihenkilöt kokoontuivat yhteisten pöytien ääreen keskustelemaan Seuran asioista. Agendalla oli mm. Seuran ajankohtaisinfo sekä pienryhmäkeskusteluja erilaisista aiheista; mm. tulevaisuuden tavoitteista.

Järjestyksessään ensimmäinen toimihenkilöfoorumi järjestettiin joukkueenjohtajainfoissa kehkeytyneen ajatuksen pohjalta. Tapaamisen tavoitteena oli tutustua puolin ja toisin Seuran selkärankana toimivien henkilöiden välillä sekä saada ”kentältä” ajatuksia Seuran kehittämisen suuntaviivoihin. Tapaaminen oli ainakin hallituksen mielestä hyvin antoisa ja tapahtumasta saatu palaute oli pääosin hyvää.

Tapaamisia on tarkoitus jatkossa järjestää 1-2 kertaa vuodessa ja sisältöä kehitetään esitettyjen palautteiden perusteella. Tavoitteena on tuoda seuratyön aktiivien ääni paremmin kuuluviin ja rakentaa yhteisöllisyyttä Seuran toimijoiden keskuuteen.

 

Järjestäjät kiittävät osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja hyvistä ideoista!

 

MPS Hallitus