Kenttähankkeen tiedote 10/2017

Teemu Arima
2.10.2017

Kenttähankkeen viimeiset vaiheet ja tulevat askeleet

Osakeannissa merkityt Mosan Wembley Oy:n b-sarjan osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta.  Malmin Palloseura ry:n omistamien 100 a-sarjan osakkeen lisäksi yhtiöllä on siis mittava joukko uusia osakkeenomistajia. Kaikkien nimensä julkiseksi ilmoittaneiden nimet löytyvät myös Mosan Wembleyn nettisivuilta. Kiitos vielä kerran kaikille osakeantiin osallistuneille! Yhtiöllä on nyt MPS:n sijoittaman osakepääoman lisäksi mukavat 26 350 euroa omaa pääomaa, jonka avulla kenttää lähdetään rakentamaan.

Osakeannin muodollisen loppuun saattamisen lisäksi myös muita asioita on edistetty. Kentän rakentaminen edellyttää rakennusvirastolta toimenpideluvan lähinnä maanrakennustöiden osalta. Olemme nyt saaneet riittävät materiaalit lupahakemusta varten ja se toimitetaan käsiteltäväksi tämän viikon aikana. Toimenpidelupahakemuksen käsittelyn odotetaan vievän aikaa noin kuukauden päivät, jonka jälkeen viralliset luvat pitäisi olla valmiina kuokan maahan lyömistä varten.

Lisäksi olemme saaneet urakoitsijalta entistä tarkempia laskelmia rakentamisen kokonaiskustannuksista, joiden osalta jatkamme erilaisten vaihtoehtojen työstämistä sekä urakan eri osien kilpailuttamista. Pidämme tärkeänä mm. erilaisten valaistusratkaisujen kartoittamista, jotta saamme rahoillemme parhaan mahdollisen vastineen. Nämä nyt saamamme laskelmat toimivat kuitenkin raameina lopulliselle kokonaisbudjetille ja näiden osalta voimme jatkaa konkreettista keskustelua myös rahoittajien kanssa.

Työt hankkeen osalta siis jatkuvat ja uskomme vahvasti siihen, että maanrakennustyöt päästään aloittamaan tämän syksyn aikana. MPS:n vuosikokous pidetään seuran toimistolla torstaina 26.10. Käsittelemme kokouksessa myös kenttähanketta, joten tervetuloa paikalle keskustelemaan ja kuulemaan viimeisimmät uutiset!

Terveisin,
Mosan Wembleyn projektitiimi