Mosan Muovitus - Tilannepäivitys

Teemu Arima
28.2.2017

Uusimmat kuulumiset projektin etenemisestä

Projektin edetessä olemme saaneet tarkempaa tietoa rakentamismahdollisuuksista sekä rakentamiseen liittyvistä kustannuksista. Pöydällä on tällä hetkellä tarjoukset kolmelta rakennuttajalta ja lisäksi yksi taho on pyytänyt lisäaikaa tarjouksensa jättämiselle. Yksityiskohtaisempia keskusteluja rakennuttajien kanssa jatketaan, jotta pystymme valitsemaan tarjouksista kokonaisuutena soveltuvimman.

Saamamme tarjoukset toivat meille osittain hyviä ja huonoja uutisia. Hyvät uutiset ovat ne, että alkuperäiset budjettimme vaikuttavat olleen laskettu realistiselle tasolle ja projektin toteuttaminen alustavien laskelmien mukaisesti näyttää hyvältä. Huonompia, jos ei kuitenkaan kovin yllättäviä uutisia, toivat maaperätutkimuksien lopputulokset. Kentän alla on useita metrejä savea (käytännössä vanhaa merenpohjaa), minkä vuoksi maamateriaalien muokkaus lämmitettävän kentän pohjan vaatimalle tasolle tuo lisää työtä. Lisäksi nuo maanrakennustyöt on mahdollista aloittaa vasta kun maaperä on täysin kuiva, mikä Suomen oloissa tarkoittaa käytännössä keskikesää. Myös suunnittelemiemme maavallikatsomoiden osalta maaperä aiheuttanee haasteita, minkä vuoksi vaihtoehtoisia ratkaisuja katsomoiden toteuttamiselle tulee miettiä.

Konkreettisesti projekti jatkuu nyt yksityiskohtaisemmilla keskusteluilla rakennuttajien kanssa. Kevätkokouksen yhteydessä esittelemme projektia tarkemmin ja haemme jäsenistöltä hyväksynnän viedä projektia eteenpäin kokouksessa esitettävien raamien puitteissa. Hyväksynnän jälkeen tarkoituksena on perustaa kentän hallinnointiyhtiö, joka on välttämätön vaihe myös mm. Veikkausvoittovaroista jaettavien tukien saamisen osalta. Rahoituskampanja varojen keräämiseksi avataan, kunhan nämä edellä mainitut vaiheet on hoidettu.

Kaiken kaikkiaan projekti etenee edelleen suunnitelmien mukaan, lukuun ottamatta maaperän aiheuttamia haasteita. Alkuperäinen haave siitä, että kenttä olisi mahdollisesti ollut käytössä jo toukokuussa ei valitettavasti toteudu, mutta toisaalta tämä myös antaa meille projektin vetäjille lisää aikaa tehdä taustasuunnitelmat entistä tarkemmin ja myös projektin rahoituksen ennakoitavuus paranee huomattavasti. Jatketaan siis hommia eteenpäin positiivisin mielin ja toivotaan, että Mosan uudella kentällä potkitaan palloa kuitenkin jo syksyllä!

 

Ville Arima